Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите.

Политиката относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС понастоящем се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Въпреки че можете да сърфирате на повечето сайтове, без да предоставяте лична информация, в някои случаи се изисква информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги. Уебсайтовете, които изискват такава информация, я обработват при пълно спазване на горепосочения регламент, а в техните декларации за поверителност се предоставя информация за използването на вашите данни.

Кои сме ние?

Адресът на нашия уебсайт е: https://spu.bg.

Какви лични данни събираме и защо ги събираме

Бисквитки

Ако ни изпратите съобщение през нашия сайт, можете да изберете да запазите вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате данните си отново, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще продължат една година.
Повече за бисквитките, които събираме можете да прочетете в нашата Политика за бисквитките.

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите в този сайт може да включват вградено съдържание (напр. видеоклипове, изображения, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по абсолютно същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Тези уебсайтове може да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт.

Какви данни събираме?

Данните, които ние създаваме: информацията, която имаме от нашия сайт, автоматично събираната информация при Вашето влизане (например, IP адрес, идентификатор на устройството, браузърът, който ползвате или как взаимодействате със сайта ни). Повече информация относно тези технологии ще получите в нашата „Политика за „бисквитките” (Cookies)“.

  • Данни, събирани от други законни източници като: различни публични източници; данни, получени при Вашето взаимодействие с реклами, както и личните Ви данни, които са част от профила Ви в дадената социална мрежа, и които Вие сте ни предоставили доброволно. 
  • Дейности по обработване на лични данни
    Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Когато кореспондирате с нас по имейл или попълните формуляр/ форма за обратна връзка на нашия уебсайт, Вие се ангажирате данните, които предоставяте, да бъдат точни, коректни и актуални.
  •  Форма за обратна връзка;
  • Записване за информационен бюлетин;
  • Бисквитки (cookies)/ др. аналогични способи.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни съхраняваме за съответния законово определен период или докогато целта, за която са събрани, е валидна. След изтичането на срока за съхранение данните се изтриват, освен ако не сте дали изеично съгласието си за обратното.
Ако данните на ползвателите не бъдат изтрити, защото са необходими за други и законосъобразни цели, обработването им ще бъде ограничено, доколкото е възможно. Данните ще бъдат блокирани, доколкото е възможно и няма да бъдат обработвани за други цели. Това се отнася например за данните, които трябва да бъдат запазени по търговски или данъчни причини. 

ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

7 Старс ЕС ПИ Ю ООД си запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните и другите нормативни изисквания.