Мегабордoве за Нестле

Client: Nestle Bulgaria
Project: Megaboards Nestle
Service: Graphic design, wide format print, mounting vinylКлиент: НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД
Проект: Мегабордoве за Нестле
Услуга: Графичен дизайн, Широко-форматен печат, Монтаж на винил (още…)

Read more / Виж повече

LZ носи Levi’s

Client: Nestle Bulgaria AD
Project: Design LZ & Levi’s
Services: Graphic design, PrintКлиент: НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД
Проект: Дизайн на промоция LZ и Levi’s
Услуга: Графичен дизайн, печат (още…)

Read more / Виж повече

Вижте още…

Палетни излагания
Външна реклама
Разработка на стелажи