Брандиране на челна гондола на Нестле Айс Крийм

Client: Nestle Ice Cream
Project: Nestle Ice Cream brand in Carrefour
Service: Design, production of advertising materials, mounting advertising materials
Клиент: НЕСТЛЕ АЙС КРИЙМ
Проект: Брандиране на челни гондоли за Нестле Айс Крийм в цяла България
Услуга: Дизайн, Производство на рекламни материали, Монтаж

2

1
2

1

Вижте още…

Палетни излагания
Външна реклама
Разработка на стелажи
^